Karlovarský kraj
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Domovská stránka

Datum

   

Co zde ještě můžete najít?

Nejnovější články

Karlovarské divadlo

News

Karlovarské městské divadlo, o.p.s. Zrod a život stálé činoherní scény v Karlových Varech Když skončila druhá světová válka a správy lázní Karlových Varů se načas ujala Místní a Okresní správní komise v Karlových Varech, bylo nutno urychleně obnovit všestranný chod města. V popředí stály záležitosti týkající se bezpečnosti našich osídlenců, odklizování válečných škod po bombardování města, zásobování obnovování lázeňského provozu, hygienická opatření, ale i záležitosti kulturního a společenského života. Zatímco zde po určitou dobu existovalo ještě jakési torzo bývalého lázeňského orchestru, v jehož tradici a činnosti bylo možno po nutných opatřeních kontinuálně pokračovat, karlovarskému divadelnictví zůstala jen divadelní budova. Ale v jakém stavu! Vydrancovaná, neudržovaná, bez kostýmního fondu, bez kulis, bez světel, plná špíny a zatuchlých hadrů. Místní ředitelství Rudé armády zde po nezbytných úpravách zřídilo Armádní kulturní dům, kde pořádalo různé kulturní akce pro své příslušníky i pro karlovarskou veřejnost. Od 3. července 1945 existovala dohoda mezi Místní správní komisí v Karlových Varech a vojenským velitelstvím Rudé armády v Karlových Varech, dle níž byla divadelní budova uvolněna kdykoliv pro místní potřeby. Správcem divadelní budovy byl místní správní komisí jmenován tehdejší zaměstnanec Lázeňské správy p. Štengel. Tento stav správy divadelní budovy trval až do odchodu sovětských jednotek z města v listopadu 1945.

Více článků »

Nejnovější galerie

Více galerií »